Morgendienst 2023-04-09 09:30

welkom aansteken paaskaars zingen: ELB 122: 1-4 stilte, votum en groet Zingen: – NLB 216 – ELB 125: 1-3 – Sela: Juicht/Hij is verheerlijkt Gebed Kindermoment Kinderlied Bijbellezing Markus 16: 1-8 (NBV21) Luisterlied: Opwekking 803 Bijbellezing Markus 16: 9–20 (NBV21) zingen: Psalm 149: 1, 2 preek zingen: Liedboek 217: 1, 3, 4 dankgebed en voorbeden […]

Continue reading