Morgendienst 2023-03-26 09:30

welkom zingen: Psalm 72: 1, 4 stilte, votum en groet zingen: Sela: Via Dolorosa Gods geboden zingen: Psalm 69: 4, 5 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Markus 15: 16-32 (NBV21) Zingen: Psalm 22: 3, 7 preek: Anderen gered, zichzelf niet zingen: Liedboek 182: 1, 2, 5 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: […]

Continue reading