Morgendienst 2018-11-18 09:30 (HA)

welkom zingen: Psalm 138: 1, 3 (ob) stilte, votum en groet zingen: Psalm 139: 1, 3 (schuldbelijdenis) genadeverkondiging gebed en voorbeden kindermoment en kinderlied Bijbellezing: Markus 12: 38-44 (NBV) preek zingen: Opwekking 674 avondmaalsviering: – onderwijs – gebed – zingen psalm 50: 11 – tafel 1 zingen: SB 25: 1 – tafel 2 zingen: SB […]

Continue reading