Morgendienst 2023-01-22 09:30

welkom zingen: Opwekking 281 stilte, votum en groet zingen Psalm 33: 2, 5 (ob) gebod zingen: Opwekking 802 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Markus 1: 14-28 (HSV) preek: Zeggingskracht zingen: Liedboek 47: 1-3 bevestiging ambtsdrager: br. Wichert Duitman – onderwijs – vragen – zegening – toezingen: Psalm 134: 3 (ob) dankgebed inzameling van de gaven zegengebed […]

Continue reading