Morgendienst 2022-07-17 09:30

welkom zingen: Liedboek 479: 1, 3 stilte votum en groet zingen: Psalm 145: 1, 5 lezing van de Wet zingen: Opwekking 125, 126 gebed kindermoment kinderlied: Opwekking Kids 233 lezing: Marcus 4:1-2a, 35-41 / Psalm 107:23-32 zingen: Psalm 107: 12-14 verkondiging: Marcus 4: 35-41 zingen: Psalm 93: 1-4 dankgebed en voorbeden zingen: ELB 381: 1 […]

Continue reading