Middagdienst 2018-12-16 17:00

welkom zingen: Liedboek 288: 1, 4, 5 stil gebed, votum en groet zingen: Psalm 100: 1, 3, 4 [ob] gebed zingen: Liedboek 328: 1, 2 schriftlezing: Maleachi 3: 13–24 (NBV). zingen: Psalm 56: 3, 4 verkondiging – thema: De Here zal komen. zingen: Liedboek 126: 1-3 dankgebed en voorbeden collecte zingen: Psalm 67: 2 geloofsbelijdenis […]

Continue reading