Morgendienst 2023-01-15 09:30

welkom zingen: Psalm 122: 1, 2 (ob) stilte, votum en groet zingen: Opwekking 430 gebod zingen: Psalm 119: 7, 37 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Lukas 2: 40–52 (NBV21) zingen: Schriftberijming 22: 1-3 preek: Afgang en onderdanigheid zingen: Opwekking 614 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Liedboek 107: 1, 2 zegen

Continue reading