Morgendienst 2018-12-25 09:30

welkom zingen: Psalm 105: 1-2, 5 (ob) stilte, votum en groet samenzang: “De nacht is vergevorderd” koorzang: “Immanuël” en “Nu zijt wellekome” gebed kindermoment en kinderlied Bijbellezing: Lukas 2: 1-20 (HSV) zingen: Liedboek 135: 1-3 Bijbellezing Colossenzen 1: 15-20 (HSV) koorzang: ‘In de stille kerstnacht” en “Kerstfeesttijd” Preek: Eer aan God in de hoge en […]

Continue reading