Middagdienst 2018 11-25 17:00

Thema: “Actief leven met/voor God” Zingen: Opwekking 539 Stil gebed Votum en groet Zingen: Opwekking 717 ​Zingen: Opwekking 510 Zingen: Opwekking 618 Gebed Bijbellezing: Lukas 14: 25–33 (NBV) Zingen: Psalm 25: 2, 6 Preek Zingen: Opwekking 789 Dankgebed en voorbeden Collecte Zingen: YfC 62 (geloofsbelijdenis) Zegen Zingen: Opwekking 798

Continue reading