Middagdienst 2023-01-01 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Opwekking 715 Gebed lezing: Lucas 2: 25–35 (HSV) zingen: Liedboek 68: 1, 2 Preek: Openheid van zaken zingen: Opwekking 627 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Opwekking 59 Geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 293: 1-3 zegen

Continue reading