Middagdienst 2023-02-05 17:00

Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 98: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Zingen: Liedboek 94: 1-4 Gebed Schriftlezing: Jozua 2 (NBV21) Zingen: Opwekking 124 Preek over Jozua 2: 9-13 Zingen: Psalm 75: 1, 2 en 4 Dankgebed en voorbede Collecte Zegenbede door diaken of ouderling Zingen: Liedboek 399: 3, 6 Geloofsbelijdenis Zingen: Opwekking 575 […]

Continue reading