Middagdienst 2018-11-04 17:00

Welkom zingen: Psalm 8: 1, 3-4 stilte, votum en groet zingen: Psalm 139: 1, 7 gebed Bijbellezing: Genesis 9:1-7 en 1 Johannes 3: 10-15 (NBV) zingen: Psalm 15: 2 preek: “Respect voor het leven”. zingen: Liedboek 285: 1, 3 dankgebed en voorbeden collecten zingen Sela: Jezus’ liefde voor mij Geloofsbelijdenis zingen NLB 416: 1-3 zegen

Continue reading