Middagdienst 2023-03-19 17:00

Welkom zingen: Opwekking 125 stil gebed votum en groet zingen: Liedboek 446: 1-3, 6 gebed zingen: Evang. Liedb. 262 lezing: Johannes 3: 1-21 (NBV 21) zingen: Psalm 25: 2,6 (DNP) verkondiging: Johannes 3: 3-7 (NBV 21) zingen: Liedboek 445: 1-3. dankgebed collecten Zegenbede zingen: Psalm 86: 4 geloofsbelijdenis Zingen: Liedboek 442: 1-4 Zegen

Continue reading

Middagdienst 2023-01-08 17:00

welkom mededelingen zingen: Liedboek 305: 1, 2​ stil gebed – votum – groet zingen: Psalm 124: 1, 4 gebed om de leiding van de Heilige Geest zingen: Evang. Liedbundel 209 Bijbellezing: Johannes 3: 1–21 zingen: Evang. Liedbundel 308: 1-4 lezing: Dordtse Leeregels III/IV, 11 – wedergeboorte verkondiging: Als je je leven mocht overdoen… zingen: Liedboek […]

Continue reading