Morgendienst 2023-04-16 09:30

welkom zingen Psalm 16: 3, 4 stilte, votum en groet zingen Sela: “Jezus’ liefde voor mij” Gods geboden Zingen Opwekking 734 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Jesaja 53: 1-8 en Johannes 20: 24-29 (NBV21) Zingen: Zingende Gezegend 169: 1-3 preek zingen: Psalm 73: 9, 10 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Liedboek […]

Continue reading