Morgendienst 2023-05-14 09:30 (HA)

welkom zingen: Psalm 81: 1, 8, 9 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 797 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Johannes 16: 5-22 (NBV21) Zingen: Psalm 63: 1, 2 preek: In afwachting van wat komen gaat zingen: Liedboek 239: 1, 2, 3, 6 inleiding op de avondmaalsviering gebed zingen: Opwekking 780 viering lofprijzing zingen: Liedboek 78: 1, […]

Continue reading