Morgendienst 2023-03-19 09:30

zingen: Sela: Via Dolorosa stilte votum en groet zingen: Liedboek 173: 1-3 lezing van de Wet zingen: Psalm 1: 1, 2 (DNP) gebed kindermoment kinderlied: Opwekking Kids 139 Schriftlezing: Johannes 16: 16-28 (NBV 21) zingen: Liedboek 182: 1, 6 Tekst: Johannes 16: 20-22 (NBV 21) Verkondiging: ‘Eerst verdriet, dan vreugde’ zingen: Opwekking 580 dankgebed en […]

Continue reading