Middagdienst 2023-03-12 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Psalm 65: 1, 2 Gebed Zingen: Opwekking 268 kinderen gaan naar kindercatechese Bijbellezing: Johannes 13: 1-15 (HSV) zingen: Nieuw Liedboek 569: 1-4 Preek Zingen: Opwekking 705 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen Psalm 16: 1, 3 geloofsbelijdenis zingen Psalm 16: 4 zegen

Continue reading