Middagdienst 2023-04-30 17:00

Welkom Zingen Opwekking 167 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen Psalm 61: 2-3, 5 Gebed Zingen Psalm 127: 1-2 (DNP) Schriftlezing: Genesis 11:1-9 Zingen Psalm 33: 4-5 Verkondiging Zingen Zingende gezegend 215 Dankgebed en Voorbeden Collecten Zegenbede door een diaken of ouderling Zingen Psalm 147: 1 Geloofsbelijdenis Zingen Psalm 147: 2, 4 Zegen

Continue reading