Morgendienst 2022-09-11 09:30

zingen: ‘Vandaag is een nieuwe dag’ welkom zingen: Psalm 33: 5, 7 stil gebed, votum en groet zingen: Opwekking Kids 153 10 geboden zingen: Opwekking Kids 97 gebed korte sketch zingen: Opwekking Kids 170 lezing: Genesis 11: 1-9 (Bijbel in Gewone Taal) zingen: Psalm 2: 1 en 2 zingen: ‘God in de hemel lacht’ preek […]

Continue reading