Middagdienst 2023-05-07 17:00

welkom zingen Psalm 145: 1, 2 stil gebed votum en groet zingen Psalm 66: 1, 2 gebed zingen Liedboek 479: 1, 4 lezing: Galaten 6: 1-18 (NBV21) zingen Liedboek 182: 1, 6 verkondiging: ‘Roemen in het kruis’ zingen Liedboek 192: 1, 2, 5, 6 dankgebed collecte zegenbede zingen Psalm 146: 1, 3 geloofsbelijdenis gezang 44: […]

Continue reading