Morgendienst 2022-06-26 09:30

welkom zingen: Psalm 18: 1, 9 stilte, votum en groet zingen: Sela: Breng ons samen gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Galaten 5: 13-26 (NBV21) zingen Liedboek 252: 1-3 preek: Geen vrijblijvendheid zingen: Opwekking 501 inleiding op de avondmaalsviering gebed zingen: Psalm 133: 1-3 viering lofprijzing zingen: Psalm 116: 1, 7, 10 (ob) dankgebed inzameling van de […]

Continue reading