Morgendienst 2023-04-02 09:30

Mededeling van overlijden Moment stilte Zingen: Psalm 73: 9, 10 Overige mededelingen Zingen: Opwekking Kids 326 Votum en groet Zingen: Opwekking Kids 68 Gebed Zingen: ELB 459: 1, 2, 3 Lezing: Exodus 12:21-28, Lukas 22:14-20 (BGT) Zingen: Psalm 116: 1, 4 Preek: “Eindelijk vrij!” Zingen: Psalm 98: 2, 3 Dankgebed Inzameling van de gaven Zegengebed […]

Continue reading