Middagdienst 2023-03-26 17:00

welkom zingen: Opwekking 464 stilte, votum en groet zingen: Psalm 43: 2, 3 (DNP) gebed lezing: Exodus 12: 1-20 (NBV21) zingen: Liedboek 328: 1-3 preek zingen: Opwekking 315 dankgebed inzameling van de gaven, zegengebed over de gaven zingen: Opwekking 320: 1, 2 geloofsbelijdenis zingen: Opwekking 320: 3, 4 zegen

Continue reading