Morgendienst 2022-09-04 09:30

mededeling van overlijden moment stilte zingen: Psalm 103: 8, 9 (ob) overige mededelingen votum en groet zingen ELB 241: 1, 2 Gods gebod zingen Psalm 19: 3, 5 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Ester 5 en 6 (HSV) zingen Opwekking 124: 1, 2 preek: Mordechai verhoogd, Haman begint te vallen zingen: Psalm 97: 4, 5, 6 […]

Continue reading