Morgendienst 2022-07-03 09:30

mededelingen zingen: Liedboek 444: 1-3 stilte, votum en groet zingen Opwekking 727 Gods gebod zingen Psalm 119: 13, 14 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Ester 1 (NBV21) zingen Psalm 2: 1, 4 preek: Ahasveros de Grote zingen: Liedboek 21: 1-3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Opwekking 400 zegen

Continue reading