Morgendienst 2022-09-18 09:30

Welkom zingen: Opwekking 715 stilte, votum en groet zingen: Psalm 75: 1, 2, 4 Gods gebod zingen: Opwekking 689 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Ester 7:1 – 8:2 (NBV21) zingen: Liedboek 482: 4, 6-8 preek: Kruis en troon zingen: Liedboek 177: 2-4, 7 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Psalm 121: 3, […]

Continue reading