Morgendienst 2022-07-31 09:30

welkom zingen: Psalm 103: 1, 5 stilte votum en groet zingen: Psalm 116: 1-3 (ob) betekenis van de doop doopgebed vragen aan de ouders zingen: Sela: Zegen voor de kinderen doop van Jelle Harmen Henri zingen: Psalm 105: 5 (ob) gebed kindermoment kinderlied: ELB 452: 1, 2 lezing: Ester 4 (HSV) zingen: Opwekking 687 verkondiging: […]

Continue reading