Morgendienst 2022-07-24 09:30

Mededelingen Zingen: Psalm 122: 1, 3 Stilte, votum en groet Zingen Opwekking 803 Gods gebod Zingen Psalm 147: 4, 7 Gebed Kindermoment Kinderlied Bijbellezing: Ester 2:21 – 3:15 Zingen Psalm 83: 1, 2, 4 Preek: Waar sta je voor? Zingen: ELB 263: 1, 2, 4, 6 Dankgebed Inzameling van de gaven Zegengebed over de gaven […]

Continue reading