Middagdienst 2018-10-21 17:00

Welkom zingen: Liedboek 411: 6, 15 stilte, votum en groet zingen: SB 1: 1-2 gebed Bijbellezing: Psalm 78: 1-8 en Efeziërs 6: 1-9 (NBV) zingen: Psalm 78: 1-2 preek zingen: Psalm 79: 5 aanstelling jeugdpastoraal bezoekers zingen “Gods zegen voor jou” (Sela) dankgebed en voorbeden collecten Zingen: Geloofsbelijdenis VL 100 zegen

Continue reading