Middagdienst 2023-05-21 17:00

welkom Zingen: Opwekking 688 stil gebed votum en groet Zingen: Opwekking 665 gebed gewone Catechismus: vraag 94, 95 lezing: Efeziërs 3 (NBV21) Zingen: Liedboek 95: 1-3 verkondiging: Samen eten verbindt zingen: Zingen: Psalm 100: 1-4 (ob) dankgebed collecten zegengebed over de gaven Zingen: geloofsbelijdenis: “Heer U bent mijn leven” zegen

Continue reading