Middagdienst 2023-02-12 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Sela: Breng ons samen Gebed Zingen: Opwekking 194 Kinderen naar kindercatechese Gewone Catechismus vraag 87, 88 Bijbellezing: Efeziërs 2: 11–22 (NBV21) Zingen: Psalm 98: 3, 4 Preek: Eén kerk? Zingen: Liedboek 95: 1-3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Opwekking 249 geloofsbelijdenis zingen: Psalm […]

Continue reading