Middagdienst 2023-04-16 17:00

Welkom Stilte, votum en groet Zingen Psalm 147: 1, 7 Gebed Gewone Catechismus vraag 90 Bijbellezing Efeziërs 1: 1-14 (NBV21) Zingen Schriftberijming 1: 1-3 Preek Zingen Liedboek 476: 4, 5 Dankgebed Inzameling van de gaven Zegengebed over de gaven Zingen Psalm 134: 1-3 Geloofsbelijdenis Zingen Liedboek 437: 1-3 Zegen

Continue reading