zingen: Opwekking 733 stilte votum en groet zingen: Psalm 95: 1-3 lezing van de Wet zingen: Psalm 86: 4 gebed kindermoment zingen: Opwekking Kids 69 Bijbellezing: Colossenzen 3: 1–17 zingen: Psalm 116: 1-3 en 10(OB) verkondiging: Colossenzen 3: 15 (slot) Wees dankbaar! zingen: Opwekking 331 dankgebed collecten zingen: Nieuwe Liedboek 701 zegen

Continue reading