Morgendienst 2022-08-14 09:30

Welkom Zingen: Opwekking 640 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: Psalm 82: 1, 3 Leefregels: 1 Petrus 2: 9-17 Zingen: Liedboek 480: 1, 5 Gebed Kindermoment Zingen: Opwekking Kids 211 Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1-19a (NBV21) Zingen: Opwekking 689 Verkondiging: ‘Wees het zaad van Gods rijk’ Zingen: YfC 62 Dankgebed en voorbeden Collecten Zegengebed […]

Continue reading