Morgendienst 2023-01-29 09:30

welkom zingen Psalm 65: 1, 2 stilte, votum en groet zingen Opwekking 125 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: 1 Korintiërs 10: 14-22 (NBV21) preek: Eén brood, dus maar één lichaam zingen: Liedboek 75: 1-3 inleiding op de avondmaalsviering gebed zingen Sela: Aan uw Tafel viering lofprijzing zingen Psalm 116: 10, 11 (ob) dankgebed inzameling van de […]

Continue reading