Morgendienst 2022-08-28 09:30

welkom zingen: Zingende gezegend 299 stilte votum en groet zingen: Liedboek 460: 1,2 lezing van de Wet zingen: Liedboek 19: 1,3 gebed kindermoment kinderlied: Hemelhoog 371 Schriftlezing: Exodus 34: 4-10 zingen: Evangelische liedbundel 233: 5 Schriftlezing: 1 Korinthe 13: 4-7 zingen: Weerklank 66: 3, 4 verkondiging zingen: Liedboek 252: 1,2 dankgebed en voorbeden collecten zingen: […]

Continue reading