Middagdienst 2023-04-23 17:00

welkom stilte, votum en groet zingen: Opwekking 727 gebed zingen: Opwekking 277 kinderen naar catechese gewone Catechismus vraag 91, 92 Bijbellezing: Lukas 16: 19-31, 1 Johannes 3: 14-17 (NBV21) zingen: Psalm 112: 1, 3 preek: Een duurzaam leven zingen: Psalm 23: 1, 3 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Liedboek 290: […]

Continue reading