Middagdienst 2023-03-19 17:00

Welkom zingen: Opwekking 125 stil gebed votum en groet zingen: Liedboek 446: 1-3, 6 gebed zingen: Evang. Liedb. 262 lezing: Johannes 3: 1-21 (NBV 21) zingen: Psalm 25: 2,6 (DNP) verkondiging: Johannes 3: 3-7 (NBV 21) zingen: Liedboek 445: 1-3. dankgebed collecten Zegenbede zingen: Psalm 86: 4 geloofsbelijdenis Zingen: Liedboek 442: 1-4 Zegen

Continue reading

Morgendienst 2023-03-19 09:30

zingen: Sela: Via Dolorosa stilte votum en groet zingen: Liedboek 173: 1-3 lezing van de Wet zingen: Psalm 1: 1, 2 (DNP) gebed kindermoment kinderlied: Opwekking Kids 139 Schriftlezing: Johannes 16: 16-28 (NBV 21) zingen: Liedboek 182: 1, 6 Tekst: Johannes 16: 20-22 (NBV 21) Verkondiging: ‘Eerst verdriet, dan vreugde’ zingen: Opwekking 580 dankgebed en […]

Continue reading