Middagdienst 2022-01-02 15:30

welkom zingen: ELB 109: 1-3 stilte, votum en groet zingen: Sela: ‘Wij trekken in een lange stoet’ gebed Bijbellezing: Johannes 1: 1-18 (NBV) zingen: Liedboek 150: 1, 2, 4, 5 preek zingen: ELB 434a, refrein dankgebed collecte zingen: Opwekking 27: 1, 3 geloofsbelijdenis zingen: Opwekking 277 zegen

Continue reading

Morgendienst 2022-01-02 09:30

welkom & mededelingen zingen: Liedboek 465: 1-3, 5 stil gebed, votum & groet zingen: Opwekking 789 gebod zingen: Opwekking 245 gebed kindermoment zingen: Opwekking Kids 27b Bijbellezing: Psalm 34 (NBV) zingen: Psalm 91: 1, 8 preek zingen: Psalm 61: 1-5 dankgebed collecte zingen: Opwekking 710* zegen

Continue reading