Middagdienst 2022-01-09 15:30

welkom zingen: Psalm 73: 9 en 10 stil gebed votum en groet zingen: Psalm 62: 4 en 5 gebed zingen lezing: Psalm 4 (NBV21) zingen: Psalm 4: 1-3 verkondiging: “Ik kan gaan slapen zonder zorgen”. zingen: Liedboek 470: 1, 3 en 4 dankgebed collecten zingen: Liedboek 466: 1 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 466: 3 zegen

Continue reading

Morgendienst 2022-01-09 09:30

Welkom zingen: Psalm 93: 1-4 stilte votum en groet zingen: Opwekking 464 lezing van de Wet zingen: Opwekking 350 gebed kindermoment kinderlied: lezing: Marcus 1: 1-15 (NBV21) zingen: Liedboek 48: 1-3 verkondiging: “Het Koninkrijk is nabij-wat doen we daarmee?”. zingen: Liedboek 281: 1-4 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Psalm 97: 1 en 6 zegen

Continue reading