Middagdienst 2019-01-20 17:00

welkom zingen: Breng ons samen (Sela) stilte, votum en groet zingen: Psalm 16: 1, 4 avondmaalsviering – onderwijs en gebed – zingen: Opwekking 281 (Als een hert) – zingen aan tafel: Psalm 103: 1, 2 gebed Bijbellezing:​ Markus 5: 21-24 en 35-43​; Colossenzen 2: 12-15 (NBV) zingen: Psalm 4: 1, 3 verkondiging: Een andere kijk […]

Continue reading

Morgensdienst 2019-01-20 09:30

welkom zingen: ZG 213: 1, 2 stilte votum en groet zingen: ZG 213: 3 schuldbelijdenis genadeverkondiging gebod zingen Psalm 119: 6 gebed en voorbeden kindermoment en kinderlied Bijbellezing: 1 Korintiërs 11: 23-26 (NBV) preek: Waar is Jezus? zingen: Psalm 133: 1, 3 (ob) avondmaalsviering: – onderwijs – gebed – zingen LLvO 4: 1, 2, 4 […]

Continue reading