Eeuwgheidszondag 2018-11-25 09:30

Welkom Zingen Psalm 90: 1 Stilte, votum en groet Zingen Psalm 103: 8-9 (ob) Gebod​ Zingen Opwekking 811 Gebed Kindermoment en kinderlied​ Bijbellezing Markus 14: 1-9 (NBV) Zingen NLB 23c : 1, 3-5. Preek Zingen “Ik zal er zijn” (Sela) Gedenken van de overledenen Zingen: LLvO 18: 1-4. Dankgebed en voorbeden Collecten Zingen ELB 132: […]

Continue reading