Middagdienst 2019-06-09 17:00

welkom zingen: Opwekking 733​ stil gebed votum en groet zingen: Opwekking 640​ gebed Bijbellezing: 2 Korinthe 1: 12-22 (NBV) zingen Opwekking 618 preek zingen Opwekking 638 betekenis belijden van het geloof zingen: Opwekking 789 doop- en belijdenis zingen: NLB 416: 1-3 aanbeveling gemeente dankgebed collecte zingen: Opwekking 347 zegen zingen: Psalm 68: 10 (ob)

Continue reading

Morgendienst 2019-06-09 09:30

Welkom Zingen: Liedboek 242: 1, 3, 7 Stilte Votum en groet ​ Zingen NLB 673: 1, 2, 3, 4 Betekenis van de doop Doopgebed Doopvragen aan de ouders zingen: Sela “Zegen voor de kinderen” Doopbediening aan Evert Benjamin Kramer samenzang: Psalm 105:5 (ob, staande) Gebed Kindermoment en -lied Bijbellezing Handelingen 2: 1-40 (NBV) Zingen Psalm […]

Continue reading

Morgendienst 2019-04-21 09:30

welkom en aansteken paaskaars Koor- en samenzang ELB 122 stilte, votum en groet koor- en samenzang Liedboek 215: 1-3 koorzang: “God so loveth the world” Betekenis van de doop Doopgebed Doopvragen aan de ouders samenzang Psalm 105: 3, 5 (ob) Doopbediening aan Pim en Teun samenzang: Psalm 134: 3 (ob, staande) Gebed Kindermoment en -lied […]

Continue reading