Kerkdiensten (online)

Event details

  • 16 februari 2020
  • De hele dag

In verband met de maatregelen van de overheid t.a.v. de uitbraak van het coronavirus COVID-19 en ter voorkoming van de verspreiding hiervan, worden er de komende maanden geen diensten belegd waarbij we als gemeente samenkomen.

Wel vinden er iedere zondag online live-uitzendingen plaats van onze kerkdiensten, waarbij alleen de mensen met een bijzondere taak in de kerk aanwezig zijn, zoals onze predikant, de kerkenraad, de koster en musici.

Deze live-uitzendingen starten om 9.30 en 17.00 uur. U kunt online meekijken en/of luisteren via ons YouTube-kanaal of www.kerkdienstgemist.nl, klik op de gewenste button op onze homepage om mee te luisteren en/of te kijken.

Omdat er de komende weken ook geen collectes kunnen worden gehouden, willen we u vragen uw collectebijdrage de komende weken over te schrijven naar NL02 SNSB 0904 9609 43 t.n.v. CGK Kampen, onder vermelding van collecte en datum (bijvoorbeeld ‘eerste collecte 15 maart’). De collectedoelen zullen vermeld staan in het infoblad en zijn zichtbaar tijdens de live-uitzending op YouTube.