Kerkdienst (online)

Event details

  • 5 april 2020
  • 09:30

In verband met de maatregelen van de overheid t.a.v. de uitbraak van het coronavirus COVID-19 en ter voorkoming van de verspreiding hiervan, worden er de komende maanden geen diensten belegd waarbij we als gemeente samenkomen.

Wel is er iedere zondagochtend vanaf 09.30 uur een live-uitzending van de kerkdienst, waarbij alleen de mensen met een bijzondere taak in de kerk aanwezig zijn, zoals onze predikant, de kerkenraad, de koster en musici.

De kerkdienst is te bekijken en te beluisteren via ons You Tube-kanaal en is ook te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl. Klik op de gewenste button op onze homepage om mee te luisteren en/of te kijken.

De kerkenraad heeft besloten de middagdiensten volledig te annuleren.

Omdat er de komende weken ook geen collectes kunnen worden gehouden, willen we u vragen uw collectebijdrage de komende weken over te schrijven naar NL02 SNSB 0904 9609 43 t.n.v. CGK Kampen, onder vermelding van collecte en datum (bijvoorbeeld ‘eerste collecte 15 maart’). De collectedoelen zullen vermeld staan in het infoblad en zijn zichtbaar tijdens de live-uitzending op YouTube.