Kinderkerstfeest 2015

Samen met de kinderen vandaag het kerstfeest gevierd. Met jong en oud genoten van de musical “Kerst heeft de toekomst”. Geniet gerust even mee…

Kinderkerstfeest 004
Samen zingen “Kerstfeest is het einde!” (Of toch niet?)
Kinderkerstfeest 008
Kerstfeest: feest van cadeau’s, kerstversiering en kerstbomen. (Of toch niet?)
Kinderkerstfeest 013
Kerstfeest in 3015: de geboorte van Jezus is zelfs na 3000 jaar nog niet vergeten. Want hoe kun je Hem vergeten als je Hem echt hebt leren kennen?!
Kinderkerstfeest 020
Solo: Vaak dacht ik: “Ach, ik zie nog wel, geloof is maar kinderspel. Als God dan echt bestaat, kniel ik heus wel vroeg of laat”. Nu heb ik u voor het eerst ontmoet, en zeg ik stil: “Wat bent U goed”. ‘k Heb nooit beseft dat U al die tijd al zoveel om mij gaf…” (Prachtig, Lidy!)
Kinderkerstfeest 022
“Wij zingen het nog een keer, bij kerstfeest gaat het om de Heer. Cadeautjes en sfeer zijn fijn, maar door Jezus kan het echt feest zijn!”