Klik deze button als u de dienst live wilt volgen of als de dienst nog niet in de onderstaande lijst voorkomt.

Middagdienst 2018-04-15 17:00

welkom zingen: Psalm 139: 1, 14 (ob) stilte, votum en groet zingen: Opwekking 705 gebed Bijbellezing: 1 Corinthiërs 11: 17-34 (NBV) zingen: Psalm 133: 1-3 preek zingen: Liedboek 303: 1, 2, 5 dankgebed en voorbeden collecten zingen Opwekking 687 geloofsbelijdenis zingen Psalm 67: 1-2 zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-04-15 09:30

mededelingen zingen Psalm 86: 4, 5 stilte, votum en groet zingen: Liedboek 169: 1, 5 gebod zingen Liedboek 169: 6 gebed kindermoment met kinderlied Bijbellezing: Galaten 2: 15-21 (NBV) zingen: Liedboek 87: 1-5 preek zingen: Zingende Gezegend 199: 1-3, 6 dankgebed en voorbeden collecte zingen: Psalm 136: 1-3 zegen

Continue reading

Middagdienst 2018-04-08 17:00

welkom zingen: Psalm 65: 1-2. stilte, votum en groet zingen: Opwekking 222 gebed kinderen naar catechese Bijbellezing: Mattheüs 22: 1-14 (NBV) zingen: Psalm 15: 1-4 preek zingen: Liedboek 229: 5 dankgebed en voorbeden collecten zingen SB 33: 1-2. geloofsbelijdenis zingen Psalm 138: 3-4. (ob) zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-04-08 09:30

mededelingen zingen Psalm 98: 3-4. stilte, votum en groet zingen: Liedboek 221: 1 gebod zingen: Liedboek 221: 2 gebed kindermoment met kinderlied* Bijbellezing: Mattheüs 28: 16-20 en 25: 31-46 (NBV) zingen: SB 28: 1-4. Preek: Na Pasen zingen: Nieuw Liedboek 1005 dankgebed en voorbeden collecte zingen: Psalm 46: 1, 6 (ob) zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-04-01 09:30

Mededeling van overlijden stilte zingen Liedboek 217: 1, 3-4 welkom aansteken paaskaars zingen : ELB 122: 1-4 stilte votum en groet zingen: – Opwekking 706 – God van leven (Sela) – Opwekking 670 gebed zingen: LLvO 47 (wisselzang) zingen: Jezus is opgestaan ! kindermoment zingen: Themalied Bijbellezing: Mattheüs 28 : 1-15 (NBV) zingen: Zingende Gezegend […]

Continue reading

Middagdienst 2018-03-25 17:00

welkom zingen: Opwekking 715* stilte, votum en groet zingen: Psalm 63: 1, 2 gebed Bijbellezing: 1 Korintiërs 11: 23-26 Johannes 6: 47-59 zingen: Liedboek 75: 1, 2, 3 preek: Samen eten met de Heer zingen: Liedboek 242: 3, 4, 5 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Psalm 34: 4 geloofsbelijdenis zingen: Psalm 100: 2, 4 zegen

Continue reading

Morgendienst 2018-03-25 09:30

mededeling van overlijden stilte zingen: Psalm 103: 8, 9 (ob) overige mededelingen zingen: Liedboek 182: 1, 3 votum en groet zingen: Psalm 24: 1, 5 gebod zingen: Psalm 25: 2, 8 gebed kindermoment met kinderlied Bijbellezing Amos 8: 4-10 zingen: Liedboek 43: 1, 5 Bijbellezing: Psalm 22: 1-20 zingen Psalm 22: 1, 5 Bijbellezing: Mattheüs […]

Continue reading

Middagdienst 2018-03-18 17:00

welkom zingen: Psalm 118: 1 en 5. stilte votum en groet zingen: Liedboek 20: 1 en 2. lezing formulier avondmaal zingen ter inleiding op de viering van het avondmaal: Liedboek 358: 2 en 3. viering avondmaal zingen: Psalm 145 : 1. gebed zingen Psalm 68: 10. (ob) kinderen naar kindercatechese Schriftlezing: Psalm 116 (NBV); tekst: […]

Continue reading

Morgendienst 2018-03-18 09:30

welkom zingen: Breng ons samen stilte votum en groet zingen: Liedboek 476: 1, 2 schuldbelijdenis en genadeverkondiging zingen SB 12: 4 gebed en voorbeden kindermoment en kinderlied Bijbellezing: Mattheüs 26: 17-35 (NBV) zingen Psalm 41: 3 preek zingen: Liedboek 78: 1, 2 avondmaalsviering: – onderwijs – gebed – zingen Psalm 118: 8 – tafel 1 […]

Continue reading

Middagdienst 2018-03-11 17:00

zingen: Liedboek 328: 1 en 2 stilte votum en groet zingen: Psalm 33:1 en 2 (O.B.) gebed zingen: Psalm 119:49 Bijbellezing: Lucas 10:38-42 zingen: Liedboek 326: 1-2 en 5 verkondiging zingen: Opwekking 462 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Psalm 31: 1 en 15 geloofsbelijdenis zingen: Psalm 27:2 zegen

Continue reading